Tuesday 04 August 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
کنترل خشم ، آموزشی ضروری
نوشته شده توسط siteadmin در12/30/2012 8:39:29 AM

واحد آموزش انجمن صرع ایران همزمان با راه اندازی مرکز مشاوره در شعبۀ توحید ، اقدام به برگزاری جلسۀ آموزشی با عنوان "چگونگی ابراز خشم و مدیریت استرس" برای اعضای خود کرد.


 

واحد آموزش انجمن صرع ایران همزمان با راه اندازی مرکز مشاوره در شعبۀ توحید ، اقدام به برگزاری جلسۀ آموزشی با عنوان "چگونگی ابراز خشم و مدیریت استرس" برای اعضای خود کرد.
این جلسه که به وسیلۀ  روانشناس "دکتر رضا محمدی"  اداره شد روز پنجشنبه بیست و سوم آذر از ساعت 30/10 الی 13 با حضور 40 نفر از بیماران و خانواده های آنان برگزار شد.
"فاطمۀ جوادی" کارشناس مسئول آموزش انجمن صرع می گوید: در خواستهای بسیاری از سوی اعضا مبنی بر برگزاری جلسه های آموزشی با موضوعات روانشناسی و مهارتهای ارتباطی به دست ما رسیده بود که منجر به برگزاری این جلسه شد.
وی افزود: برگزاری این کلاسها که به وسیلۀ ارسال پیامک به اطلاع اعضا می رسد ، ادامه خواهد داشت.
"دکتر رضا محمدی"  نیز ضمن اشاره به ضرورت آموزش راههای کنترل خشم با هدف ارتقاء کیفیت زندگی افراد مبتلا به صرع ،مهمترین راهکار مدیریت خشم و استرس را شناخت و آگاهی نسبت به خود برشمرد.
محورهای مورد گفت و گو در این جلسه شامل سهم افراد در زندگی ، نقش مثبت و منفی استرس و هیجان، شناخت احساسات و دلایل بروز آنها و تاثیر نگرش و مقایسه در زندگی بود.
در انتهای این برنامه شرکت کنندگان سؤالهایی را مطرح کرده و پاسخ خود را از مدرس کلاس دریافت کردند.
 
printrating
 Comments