Saturday 08 August 2020  | Register  | Login
en-USfa-IR
 
 
ادامه مطلب Minimize
برگزاری کارگاه کاربرد معنویت درمانی در سلامت روان
نوشته شده توسط siteadmin2 در6/3/2019 3:03:16 PM

  مرکز خدمات روانشناسی و مشاورۀ انجمن صرع ایران روز شنبه 11 خرداد کارگاه کاربرد معنویت درمانی در سلامت روان را به مدت دو ساعت در دفتر میدان توحید برگزار کرد.


   در این کارگاه که هدف از برگزاری آن آشنایی مقدماتی روانشناسان مرکز مشاورۀ انجمن صرع با رویکرد معنویت درمانی بود، دکتر محمدباقر حبی، مسئول فنی این مرکز، در این باره به آموزش پرداخت.
   همچنین در این برنامۀ علمی دکتر داریوش نسبی طهرانی، مدیرعامل انجمن صرع ایران و دکتر فرهنگی، روانشناس مرکز نیز به ایراد سخنرانی برای 20 نفر از روانشناسان حاضر پرداختند.
   دکتر حبی ضمن تعریف معنویت درمانی، به بررسی دلیل هایی پرداخت که این رویکرد را به عنوان یک نیاز درمانی در کنار سایر رویکردهای رواندرمانی معرفی می کند.
   حبی با اشاره به اینکه امروزه علم ثابت کرده است که بعد معنوی انسان ها یکی از ابعاد مهم روانی آنهاست تا جایی که گاردنر، روانشناس معروف، هوش معنوی را به عنوان آخرین هوش مکشوف خود معرفی کرده است.
   در ادامۀ برنامه دکتر نسبی گفت: درمانگر لازم است در ابتدا به بررسی ویژگی های لازم در مراجع برای تأثیرپذیری از معنویت درمانی بپردازد و سپس از این رویکرد برای درمان او استفاده کند.
   نسبی ادامه داد: مهمترین عنصر در رابطۀ درمانی، اعتماد است. زیرا اگر مراجع به درمانگر خود به اندازۀ کافی اعتماد نکند، درمان برای او مؤثر نخواهد بود.
   دکتر فرهنگی نیز به روانشناسان توصیه کرد که برای استفاده از رویکردهای درمانی به موقعیت مراجع توجه کنند و رویکرد مناسب با تشخیص اختلال و ویژگی های مراجع را به کار گیرند.
   در پایان برنامه، دکتر حبی از روانشناسان دعوت کرد تا در جلسه های بعدی رویکرد معنویت درمانی نیز شرکت کنند.

  

printrating
 Comments