چهارشنبه 02 مهر 1399  | ثبت نام  | ورود به سايت
 English (United States) fa-IR
 
 
ادامه مطلب کمينه
آموزش" مزایا و معایب شبکه های اجتماعی "
نوشته شده توسط siteadmin در6/16/2015 12:34:36 ب.ظ

    ویدا ساعی- واحد خبر انجمن صرع : واحد آموزشانجمن صرع ایران جلسۀ آموزشی مزایا و معایب شبکه های اجنماعی را در تاریخ 17 خرداد در دفتر توحید انجمن صرع برگزار کرد.


 هدف از برگزاری این کارگاه  آشنایی اعضا در مورد تأثیر استفادۀ صحیح و یا نا به جای شبکه های اجتماعی بر زندگی آنها  بود.

   فاطمه جوادی، کارشناس مسئول آموزش انجمن صرع ایران در مورد لزوم آموزش صحیح استفاده از  شبکه های اجتماعی گفت: " امروزه در دنیای تکنولوژی شاهد گسترش شبکه های اجتماعی هستیم که استفاده از این شبکه ها در کنار مزایای زیادی که دارد معایبی نیز دارد. مثلاً استفاده بیش از حد از آنها موجب از دست رفتن وقت و انرژی شده و ممکن است اثرات نامطلوبی در زندگی افراد ایجاد کند. لذا افزایش آگاهی افراد موجب هدفمند کردن استفاده از این ابزار می شود."
   مهندس منصوری ، کارشناس ارشد IT این جلسه را با حضور 12 نفر شرکت کننده برگزار کرد.
    منصوری ابتدا شبکه های اجنماعی را تعریف کرد و در مورد تاریخچۀ این شبکه ها اطلاعاتی را ارائه داد و سپس به معرفی انواع رسانه های اجتماعی اینترنتی پرداخت.
   اینترنت، فرصت ها و تهدیدهای آن در ادامۀ بحث مطرح شد و ویژگی های شبکه های اجتماعی از جمله برقراری روابط دوستانه و غیر رسمی، اعتماد کردن به دیگران، حلقه های مخاطبان، گپ و گفت و گو در شبکه های اجتماعی نیز از سایر مطالبی بود که در این جلسه مطرح شد.

   فاطمه جوادی، کارشناس مسئول آموزش انجمن صرع ایران در مورد لزوم آموزش صحیح استفاده از  شبکه های اجتماعی گفت: " امروزه در دنیای تکنولوژی شاهد گسترش شبکه های اجتماعی هستیم که استفاده از این شبکه ها در کنار مزایای زیادی که دارد معایبی نیز دارد.مثلاً استفاده بیش از حد از آنها موجب از دست رفتن وقت و انرژی شده و ممکن است اثرات نامطلوبی در زندگی افراد ایجاد کند. لذا افزایش آگاهی افراد در مورد آنها موجب هدفمند کردن استفاده از این ابزار می شود."

printrating
 نظرات